Lyft på locket, börja prata mens!

Vad handlar det här om? Varför är det viktigt? Och vad kan ni göra rent praktiskt? Här får du svar på vanliga frågor om Mensutmaningen och vad ni kan göra för att bryta menstabut.

Vanliga frågor och svar

Vad handlar Mensutmaningen om?

Det är dags att börja prata om hur menscykeln påverkar kroppens förutsättningar vid träning. Bryta tabun om mens så att vi kan prata om det, i våra idrottsföreningar men också på skolgympan och i samhället. För alla ska kunna idrotta på lika villkor, oavsett kön eller bakgrund.

Varför ska vi börja prata om mens?

På samma sätt som man pratar om kost, hälsostatus eller om man ska träna vid sjukdom eller medicinering, så behöver man också prata om träning under menscykeln. För en del är detta inget problem, men enligt en undersökning* som vi gjort, så upplever nära hälften av alla svenska tjejer/kvinnor som tränar regelbundet att det är det.

*Undersökningen utfördes av YouGov under perioden april/maj 2016, där 221 kvinnor med regelbunden mens i åldrarna 18-45 år, intervjuades.

Varför ska det vara så svårt att prata mens och träning?

Det finns föreställningar om att mens hämmar prestationen och många är oroliga att andra ska upptäcka att de har mens. Och bland tränare och ledare saknas det ofta kunskap kring mens – det är något man inte pratar om. Helt enkelt för att det är tabu att prata om mens, både i och utanför idrottsvärlden.

Kan man träna om man har mens?

Man behöver inte hoppa över träningen bara för att man har mens. Tvärtom kan träning underlätta under menstruationen och minska mensvärken. För den som känner sig trött eller har ont på grund av sin mens kan det hjälpa med alternativa övningar.

Kan resultaten påverkas?

Det finns fortfarande för lite forskning kring hur menscykeln påverkar träningsresultat. Men en sak är säker; ju mer kunskap både föreningen och idrottsutövarna själva har om vad som händer i kroppen under menscykelns faser, desto bättre är förutsättningarna att lägga upp träningen på rätt sätt.

Finns det faror kopplat till mens och träning?

Runt ägglossningstid kan det vara lättare att dra på sig skador eftersom östrogennivåerna är som högst och det gör att senor och ligament blir mer slappa och elastiska.* Stabiliteten i kroppen är helt enkelt inte som vanligt.

Vad kan vi göra rent praktiskt för att bryta menstabut?

Första steget är att börja prata med tränare och tjejer i olika åldrar för att se hur behovet ser ut. Har tjejerna tillgång till mensskydd? Är det okej att utebli från träning om man har mens? Hur mycket vet föreningens ledare om mens? Utifrån svaren kan ni utforma en handlingsplan hur ni vill jobba med frågan. Börja reflektera över menstabut och träna på att prata om mens – tjejerna känner när ledarna verkligen är bekväma att prata om ämnet!

* John Brewer, idrottsprofessor vid St Marys Universitet i England